CWRU Links
Dean’s Club Fellows

Annual Fund And Scholarships

 

 

President’s Society

($50,000 and over)

Partners In Progress 1

($1,000 a year for three years)

President’s Society Associates

($25,000 - $49,999)

Dean’s Club Fellows

($2,500 - $4,999)

Provost’s Society Fellows

($10,000 - $24,999)

Dean’s Club Associates

($1,000 - $2,499)

Provost’s Society Associates

($5,000 - $9,999)

Faculty Club

($500 - $999)

Partners In Progress 5

($5,000 a year for three years)

Scholar’s Club

($250 - $499)

Partners In Progress 3

($3,000 a year for three years)

Contributor

($100 - $249)

Partners In Progress 2

($2,000 a year for three years)

Professional’s Club

($99 and under)

Dean’s Club Fellows

Sheldon Cohen, D.D.S. DEN '78 ◊

Steven Leung, D.D.S., M.D. DEN '03, MED '07, DEN '09 ◊

David Christian Collette, D.M.D., M.D. DEN '08, MED '11 ◊

Rodney Huck Finn, D.D.S. DEN '57 ◊

Curtis L. Hayden, D.D.S. DEN '79 ◊

Robert C. Abbott, Jr., D.D.S. DEN '55 ◊

Marius M Laniauskas, D.D.S. DEN '78, DEN '80 ◊

Ivoclar Vivadent, Inc. ◊

Dr. and Mrs. James T. Fanno ADL '64, DEN '66, GRS '68 ◊

Thomas Robert Broderick, D.D.S., M.S. DEN '79 ◊

Robert Paul Naugle, D.D.S. DEN '77 ◊

Edward T. Marshall, Jr., D.D.S. DEN '82 ◊

Peter J. Pantano, D.D.S. DEN '83 ◊

Roger S. Karp, D.D.S., M.S.D. WRC '74, DEN '79, DEN '82 ◊

Marc Shlossman, D.D.S., M.S. DEN '78 ◊

John Leonard Wazney, D.M.D. CIT '74, DEN '79 ◊

Thomas G. Leatherman, D.D.S. DEN '85 ◊

David Stewart Fuller, D.D.S., M.S. DEN '74, GRS '74 ◊

Danute Elenor Abriani, D.D.S. DEN '79 ◊

Nathaniel Ritter, D.D.S. DEN '78 ◊

Highland Dental Professionals / Nicholas R. Fratantonio, D.D.S. DEN '83 ◊

Dr. Richard and Mrs. Constance Sherman DEN '75 ◊

Karen Elizabeth Homitz, D.D.S. DEN '86 ◊

Robert H. Wright, D.D.S. DEN '68 ◊

Dr. and Mrs. R. William Cornell, Jr. DEN '60 ◊

David E. Hertel, D.D.S. DEN '65 ◊

Edward G. Kurz, D.D.S. DEN '66 ◊

Ronald S. Rosenblatt, D.D.S. DEN '69 ◊

Michael James Ledoux, D.D.S. DEN '88 ◊

Lawrence Pompili, D.D.S., P.C. DEN '81 ◊

R. Malcolm Taylor, Jr., D.D.S. DEN '92 ◊

Shahin Etemadi, D.D.S., M.S.D. DEN '02, DEN '03, DEN '05 ◊

Gerald A. Ferretti, D.D.S., M.S., M.P.H. ◊

Kari Alexis Cunningham, D.M.D. DEN '10, DEN '12 ◊

Zvi Gutmacher, D.M.D. ◊

Husam Elias, M.D., D.M.D. MED '07, DEN '09 ◊

Marsha Pyle, D.D.S., M.Ed. DEN '84 ◊

Allen D. Colic, D.D.S.,M.S.D. DEN '03, DEN '05, DEN '05 ◊

Paul M. Bertin, D.D.S. DEN '76 ◊

Geza T Terezhalmy, D.D.S., M.A. DEN '71 ◊

Ronald Paul Lemmo, D.D.S. DEN '84 ◊

Colin Arthur Mayers, D.D.S., M.S. GRS '77, DEN '77 ◊

Richard Benveniste, D.D.S., M.S.D. DEN '64 ◊

North Coast Spring Meeting Corporation ◊

Dental Group Practice Association ◊